‘Perfecțiunea’ în Anglia secolului XVII


Centrul „Fundamentele Modernității Europene” vă invită la o nouă ediție din seria seminarelor de cercetare:

În data de 13 decembrie, drd. Bogdan Deznan va susține o prezentare în jurul conceptului de perfecțiune în Anglia secolului al XVII-lea. Bogdan Deznan este doctorand al Universității din București și cercetător asociat în cadrul Cambridge Centre for the Study of Platonism, al University of Cambridge. Cercetarea sa doctorală urmărește conceptul de deificare în gâdnirea Platoniștilor de la Cambridge (în special la Benjamin Whichcote, John Smith, Henry More și Ralph Cudworth) și relația dintre acesta și mai largul context teologic și filosofic al Modernității Timpurii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *