Vlad Alexandrescu la “Proiect sub lupă”

Directorul centrului de cercetare „Fundamentele Modernității Europene” a prezentat, în cadrul seriei „Proiect sub lupă”, inițiată de ICUB, proiectul Cantemir (2021-2023), finanțat de UEFISCDI, care a urmărit studierea aprofundată a lucrării „Sacro-sanctae Scientiae Indepingibilis Imago” (1700), încadrarea ei cât mai exactă în contextul intelectual al secolelor XVII-XVIII și realizarea unei noi traduceri, apărută la Polirom în iarna lui 2023.

Comunicare Agnès Guiderdoni


Centrul „Fundamentele Modernității Europene” vă invită la o nouă ediție din seria seminarelor de cercetare:

În data de 17 ianuarie 2024, Agnès Guiderdoni, profesoară și cercetătoare de prestigiu de la Université catholique de Louvain (UCLouvain), va susține o comunicare intitulată „Thinking through figure in Early Modern Europe”.

Evenimentul va avea loc de la orele 18, în sala de lectură a Bibliotecii Facultății de Litere. O scurtă prezentare a subiectului comunicării poate fi citită mai jos.

What did it mean to think through figures in 16th and 17th century Europe, and what were its modes and areas of expression? The aim is both to present the specific genres of figurative thought (emblems, imprese, symbols, hieroglyphics, etc.) and to gauge the importance of this mode of thought in early modern culture. Indeed, figurative thought was not limited to a corpus of minor and marginal works, but deeply permeated European culture for at least two and a half centuries. The prevalence of figurative thought was not confined to the arts and literature, but also characterised the ‘sciences’, what was then known as natural philosophy, as well as theology, spirituality and history. While revealing a fundamental feature of the episteme of the period, the study of this figurative thought is also an intellectual proposal that challenges our current (cartesian) thinking framework in order to apprehend the world and knowledge differently, in particular by rethinking the domains of the textual and the visual in relation to each other.

‘Perfecțiunea’ în Anglia secolului XVII


Centrul „Fundamentele Modernității Europene” vă invită la o nouă ediție din seria seminarelor de cercetare:

În data de 13 decembrie, drd. Bogdan Deznan va susține o prezentare în jurul conceptului de perfecțiune în Anglia secolului al XVII-lea. Bogdan Deznan este doctorand al Universității din București și cercetător asociat în cadrul Cambridge Centre for the Study of Platonism, al University of Cambridge. Cercetarea sa doctorală urmărește conceptul de deificare în gâdnirea Platoniștilor de la Cambridge (în special la Benjamin Whichcote, John Smith, Henry More și Ralph Cudworth) și relația dintre acesta și mai largul context teologic și filosofic al Modernității Timpurii.

Problema prejudecății în Epoca Luminilor

Centrul „Fundamentele Modernității Europene” vă invită la o nouă ediție din seria seminarelor de cercetare:

Sorana Corneanu predă din 1999 cursuri de literatură britanică de secol 18 și de istorie intelectuală în perioada Modernității Timpurii, la Universitatea din București. Domeniile ei de interes includ intersecția dintre literatură și știință, preum și cea dintre etică și știință în Modernitatea Timpurie. Este interesată, de asemenea, de istoria imaginației în perioada amintită.

Seminare de cercetare 2023-2024

Centrul „Fundamentele Modernității Europene” își reia seria de seminare de cercetare, începând cu luna octombrie 2023. În cadrul acestora, diferiți cercetători își vor prezenta proiectele recente în domeniile filologie, istoria intelectuală, studii culturale sau studii vizuale.

Remus Manoilă este cercetător post-doctoral în cadrul departamentului de istoria și filosofia științei al Vrije Universiteit Brussel. În primăvara acestui an (2023), a primit titlul de doctor in filologie al Universității din București în urma susținerii unei teze despre conceptul de stăpânire (dominium) în gândirea lui Isaac Newton.